top of page

Nefroloji

Evcil hayvanların da tıpkı insanlar gibi böbrek hastalıklarına yakalanması söz konusudur. Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına nefroloji adı verilir. Üroloji ve nefroloji aynı şey değildir. Üroloji; üreme sistemlerini inceler. Bu noktada, idrar ve böbrek ile ilgili olan hastalıklar; nefrolojinin ilgi alanı içerisine girer. Evcil hayvanların böbreklerle alakalı olan sorunlarının ortadan kaldırılması noktasında nefroloji alanında uzmanlaşmış veteriner hekimler devreye girer.

Nefroloji Hangi Hastalıklar ile İlgilenir?

Böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıp bilimi dalına nefroloji adı verilir. Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan doktora ise nefrolog adı verilir. Buna ek olarak, nefrolojinin ilgi alanına giren hastalıklar;

 • Böbrek hastalıklarının tedavisi

 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği

 • Böbrek iltihapları

 • İdrar yolu enfeksiyonları

 • Böbrek kaynaklı hipertansiyon

 • Böbrek taşları

 • Üremi

 • Böbrek kanseri

 • Kronik nefrit

 • Albumin

 • Böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hizmetler

yer alır. Birçok evcil hayvanda böbrek yetmezliği gibi önemli bir sorun vardır. Bu problemin teşhis ve tedavi edilmesinde veteriner hekimler görev alır. Bu tür problemlerin temelinde böbrek damar darlığı gibi farklı bir sorun bulunur. Bu noktada, kalp damarlarında olduğu gibi böbrek damarlarında da tanı ve tedavi amacıyla anjiyografi uygulanır. Muayene işlemlerinin ardından böbrek damarlarında darlık olduğu tespit edilen evcil hayvanlara farklı anjiyoplasti tedavileri uygulanır. Buna ek olarak, böbrek yetmezliği bulunan evcil hayvanlara da veteriner hekim tarafından müdahale edilir.

bottom of page