top of page

Mikrobiyoloji Veteriner

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji; tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Mikroorganizma ve küçük canlıları inceleyen bilim dalı; evcil hayvanların tedavisinde de önemli bir pay sahibidir. Mikroorganizmalar; doğada her zaman bulunur. Ancak, mikroorganizmaların bazı durumlarda hastalıklara sebebiyet vermesi söz konusu olur.

Mikrobiyoloji Nedir?

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için ortak yaşam alanlarında aynı zamanda oldukça küçük boyutlarda canlılar da yaşar. Bu canlılara tıp dilinde mikroorganizma adı verilir. Mikrobiyoloji; mikroorganizmaları inceleyen ve ortadan kaldırılma yöntemlerini araştıran bilim dalı olarak bilinir. Doğada sıklıkla yer alan mikroorganizmalar; insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da birtakım hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu noktada, mikrobiyoloji; tüm bu hastalıklara sebebiyet veren mikroorganizmaları inceleyerek özelliklerini araştırır. İnceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından mikroorganizmaların hastalık yaratma riskine karşılık olarak izole edilmeleri amaçlanır. Mikrobiyoloji; kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılır.

Mikroorganizmalar; doğal yaşamın her yerinde kendisine yer bulur. Suda, toprakta, insan ve hayvan vücudundaki tüm mikroorganizma faaliyetlerinin incelenmesinden mikrobiyoloji bilimi sorumludur. Mikroorganizmaların kullanıldığı çok sayıda alan bulunur. Bilhassa kirlenmiş topraklarda ve petrol döküntülerinde yer alan mikroorganizmalar; biyolojik iyileştirme söz konusu olduğunda önemli bir görev edinirler.

Mikroorganizmalar; özellikle çiftlik ve ekin hayvanlarında birtakım hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu tür hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesi noktasında devreye veteriner hekimler girer. Hastalığa sebep olan mikroorganizmalar; mikroskop ile görüntülenir. Birçok hayvan hastalığının meydana gelmesine mikroorganizmalar sebep olmaktadır.

bottom of page