top of page
  • Yazar

Sığırlarda karma aşı

Büyükbaş hayvancılık ve hatta küçükbaş hayvancılıkta, hatalı politikaların izlenmesi, ülkemizde henüz birçok bulaşıcı hastalığın yok edilmesine olanak sağlamamıştır. Hali hazırda buzağıların %20’si gibi bir oranın kaybediliyor olması, hayvancılıkla ilgili çalışmaların hızlandırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yöntemi, kuşkusuz aşılardır. Her havya sahibinin, kendi koşullarına göre oluşturmak zorunda olduğu aşı takvimi, çok titiz bir şekilde takip edilmelidir. Çok sayıda hastalık nedeniyle, sürünün tamamının etkilenmesi ve imha edilmesi söz konusudur. Sığırlarda karma aşı bu sebeplerle en büyük önemi taşıyan önleyici aşılardan biridir. Belirlenmiş olan aşı takvimine göre mutlaka zamanında yapılması gereken bu aşı sayesinde, çok çeşitli hastalıklardan sığırları koruyabilmek mümkün hale gelir.
Hareketlilik en büyük tehlike


Ülkemizde hayvan hareketliliği ve yurtdışından gelen hayvanların hareketliliğinin net bir şekilde takip edilememesi, hastalıkların yayılımı ve kontrol altına alınmasını da zorlaştıran bir diğer faktördür. Bu durumda aşılar çok önemli bir işleve sahip hale gelirler. Sığırlarda karma aşı uygulamaları, süreklilik arz eder. Karma aşı içerisinde birçok hastalığa karşı sığırların bağışıklık kazanması sağlanır. Aşılama takviminin oluşturulması için, veterinerlere başvurulmalı ve koşullara göre oluşturulan programa sadık kalınmalıdır. Bu konuda gösterilen titizlik, başarılı bir yetiştiriciliğin ilk kuralıdır. Bunun yanında yetiştiricilerin, bu alanda deneyim ve bilgi birikimi sahibi olmaları da büyük bir öneme sahiptir. Gözlemleme ve süreklilik, hayvanların hastalıklara yakalandıkları zaman erken tespit olanağı sunar. Erken tespit, erken teşhis ve dolayısıyla tedavi konusunda önemli bir yardımcıdır. Erken tedaviler, bazı hastalıkların tedavi edilebilmesine olanak tanır.


Hastalıkların seyir hızı yüksektir


Ancak sığır hastalıklarında etkilenme ve gelişme hızı genellikle çok yüksektir. Bu durum hastalığın tespit edilebilmesi sürecinde, özellikle büyük sürülerde, kayıplarında çok büyük olmasına sebep olabilir. Sığırlarda karma aşı bu açıdan hassasiyetle takip edilmesi gereken bir önem sahiptir. Karma aşı içerisinde hayvanlara yapılan uygulamalar, sığırların birçok hastalığa karşı bağışıklık geliştirmesine neden olur.

Büyükbaş hayvan hastalıkları konusunda, son yıllarda daha özenli bir yaklaşım söz konusudur. Buna rağmen, daha önceden yapılmış bazı ihmaller ve hayvan hareketliliğinin kontrolünün zorluğu, aşıları halen en önemli önleyici olarak kullanılması zorunlu bir konumda tutar.

698 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page