top of page
  • Yazar

Küçükbaş aşı fiyatları

Küçükbaş havyan yetiştiriciliği, bu alanda uzmanlaşmayı gerektiren bir konudur. Küçükbaş hayvanların karşılaşabileceği sağlık sorunları, bu sorunların bulaşıcı olabilme özelliği, ruhsal sorunlar, beslenme düzeni ve sorunları, doğum ve benzeri birçok olumsuzluğa karşı, yetiştiricilerin ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmalarını gerektirir. Bazı hastalıkların veya sorunların, tüm sürüyü etkileyebilecek ölümcül sonuçlar doğurması, yetiştiricilerin de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında profesyonelleşmesini gerektirir. Birçok farklı hastalığın tehdidi altında olan küçükbaş hayvanlar, bu hastalıklardan sürekli olarak korunmaları zorunlu bir koşula sahiptir. Küçükbaş aşı fiyatları, yetiştiriciliğin desteklenebilmesi için, özel olarak ve en düşük ücret tarifesiyle belirlenir. Küçükbaş hayvancılığın yüksek oranda yapıldığı bazı şehirlerde, bu tür ücretler konusunda çeşitli desteklerde bulunuyor.


Aşılama takvimi titiz bir şekilde takip edilmeli
Küçükbaş hayvanlar için pek çok sağlık sorunu, tüm sürüyü tehdit edebilme ve bulaşıcı olma özelliğine sahiptir. Her yıl düzenli olarak uygulanması gereken aşı takvimi, hemen her ayı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Genellikle uygulamayı gerçekleştiren veterinerler tarafından titiz bir şekilde takip edilen ve uygulanan aşı takvimi, aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından bilinmeli ve takip altında tutulmalıdır. Kaçırılan ya da yapılmayan bazı aşılar, tüm sürüyü ciddi bir tehdit altına sokar. Bu durum o zamana kadar yapılan tüm yatırım ve emeklerin heba olması anlamına gelebilir. Küçükbaş aşı fiyatları sürülerin ve hayvancılığın desteklenmesi kapsamında belirlenen ve cüzi seviyede tutulan aşılardır.


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aşı takviminin önemi büyük


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en önemli kuralı, hayvanların sağlıklarını hassas bir şekilde korumaktır. Bunun için de aşı takviminin takibi ve uygulanması büyük öneme sahiptir. Küçükbaş aşı fiyatları devlet kontrolünde belirlenen ve hayvancılığın desteklenmesine paralel bir şekilde düşük şekilde oluşturulan fiyatlardan oluşur.

Çeşitli küçükbaş hastalıkları, tüm sürüyü etkileyebilme özelliğine sahiptir. Dahası diğer küçükbaşlara bulaşma riski de bulunur. Bu yüzden aşı takvimine uyulması zorunludur. Yetiştiriciye bağlı bir inisiyatif değil, yasalarla zorunlu tutulmuş bir konudur. Bu çerçevede veterinerler, küçükbaş hayvanların aşı takvimi konusunda kendileri takipçi olurlar. Alanında uzman olan veterinerler, küçükbaş hayvancılığın ülkemizde sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde aktif bir role sahiptir.

132 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page