Kan; plazma ve kan hücrelerinden oluşmuştur. Kan hücreleri; lökositler (beyaz kan hücreleri-akyuvarlar ), eritrositler ( kırmızı kan hücreleri-alyuvarlar) ve trombositler ( kan pulcukları ) olarak 3 grupta toplayabiliriz. Lökositler vücudun savaşçı hücreleri olup, kemikiliği dalak ve lenf düğümlerinden yapılmaktadır. Eritrositler, kemikiliğinde yapılmaktadır. Her biri dolaşım kanında 120 günlük ömre sahiptir. Eritrosit yani kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin bulunmaktadır. Hemoglobin, kana kırmızı rengi verir ve dokulara oksijen taşımakta görevlidir.

Vücutta kan hücrelerinde azalma sonucunda oluşan semptom, anemi yani kansızlıktır. Kedi ve köpeklerde de aynı insanlarda olduğu gibi bu durum gözlenmektedir. Anemi en yaygın eritrosit bozukluğudur. Aneminin temel sebeplerini; eritrosit kaybı, vücutta yıkımlanması veya üretiminde problem olarak düşünebiliriz. Bununla birlikte, beslenme, hormonal dengesizlikler, enfeksiyöz hastalıklar (viral-bakteriyal-paraziter), travma-kazalar, gebelik, kanserAneminin sınıflandırılmasında anamnez, laboratuar bulguları, klinik bulgular, radyoloji, retikulosit sayımları, kan sitolojisi ve hücre morfolojisi, plazma, plazma protein konsantrasyonu, kemik iliği değerlendirilmesi, serum demir seviyesi gibi parametrelerden yararlanarak yapılmaktadır.

Anemi nedenlerini başlıca iki grupta inceleye biliriz.

 • Rejeneratif anemi: Eritrosit yıkımlanması, akut kaybı nedeniyle şekillenen anemilerdir. Retikulozis ile karakterizedir.
 1. Hemorojik anemi:
  –   Travma, cerrahi işlemler, gastrointestinal yaralar, kan pıhtılaşma bozukluğu hastalıkları, k vitamini eksikliği, koagulasyon faktör yetersizlikleri, paraziter hastalıklar, trombosit bozuklukları
 2. Hemolitik anemi:
 • Otoimmun hemolitik anemi, lupus eritematosus, bazı ilaçlar, eritrosit içerisinde yaşayan kan parazitleri (Anaplasma spp., haemobartonella spp. Babesia spp. Vs gibi) , enfeksiyöz hastalıklar, zehirlenmeler ( kimyasal-bitkisel ajanlar) , herediter eritrosit defektleri, splenik torsiyon vs gibi.

 

 • Nonrejeneratif anemi: eritropoezis azalması veya defektif eritropoezis sonucu oluşan kemikiliğinden eritrosit üretiminin azalması ile karakterize anemilerdir.
 • Kronik renal hastalıklar
 • Endokrin hastalıklar
 • Neoplaziler
 • Kronik demir, bakır, pyridoksin, folik asit vs. yetersizliği
 • Myelodisplastik bozukluklar
 • Bazı enfeksiyöz ajanlar (FeLV vb gibi)

 

Anemide Hct(hemotokrit), Hb(hemoglobin) ve total RBC değerleri referans değerlerin altındadır. Hemotokrit değer, anemi varlığı, şiddeti ve hayati tehlike riskini gösteren bir parametredir. Hct değer kediler için; % 28,000-49,000 köpekler için; %39,000-56,000 referans aralığıdır. Kediler de %11,000 – köpeklerde %13,000 altı hayati risk ve acil kan transfüzyonu gerektirir.

Bir cevap yazın

Eposta adresiniz paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlidir.

Yorumu Gönder