Giardia, bağırsak parazitlerindendir. Hayvanlara ve insanlara sularla bulaşabildiği gibi giardiaya maruz kalmış hayvanların dışkısındaki kistlerin alınmasıyla da bulaşır. Viyana Veteriner Hekimliği Enstitüsü’nde Parazitoloji bölümünde araştırmacılar, Avusturya’daki paraziter türlerin varlığını ve prevalansını değerlendirmek için yaklaşık 300 kediyi inceledi. En sık neden olan maddeler vardı Giardia . Bulunan bir Giardia türü de insanlara bulaşabileceğini açıkladı. Yapılan çalışmada Avusturya genelinden  298 kedinin dışkı muayenesi sonucu 56sının en az bir bağırsak parazitiyle olduğu raporlandı. Barbara Hinney ve arkadaşları bu çalışmada genç hayvanların patojen ile ilk karşılaştıklarında bağışıklık kazanmadıkların dolayı şiddetli enfeksiyon ile seyredeceği bunun sonucunda dışkı ile atılan parazit kistlerinin diğer kediler için büyük enfeksiyon riski olduğunu belirtti.

Parazitler vücuda feko-oral yolla alınmakta. Yutulan giardia kistleri önce incebağırsaklarda çoğalmakta. Bu kistlerin yapılan çalışmalar sonucu safra kesesine de yerleşebildikleri fakat affinite duyduğu organın ince bağırsaklar olduğu belirlenmiştir. Giardia kistleri trofozoit form halinde bağırsak duvarına tutunur, besinlerin emilimini engeller. İnce bağırsaklar vücuda alınan yağın işlendiği yerdir. Bu hastalığın patognomik bulgusu kötü kokulu yağlı ve sulu dışkıdır. Aşırı gaz birikimine bağlı olarak abdomen bölgesinde yoğun ağrı mevcuttur. Kistler hayvan dışkısı ile atıldığı zaman çevreyi kontamine eder. Giardia enfeksiyonları pek çok kedide asemptomatiktir. Bununla birlikte, bazı vakalarda enfeksiyon ishal, bulantı ve karın ağrısına neden olabilir.

” Çoğunlukla kedilerde bulunan Giardia türlerini bulduk. İnsanlarda da var olan bir tür vardı. Dolayısıyla, kedilerden insanlara bulaşma imkanı ortadan kaldırılamaz “diye açıklıyor Hinney.

“İnsan Giardia enfeksiyonlarının çoğu insandan insana bulaştırma yoluyla ortaya çıkar. Enfeksiyonlar Hindistan gibi sıcak ülkelere yapılan yolculuklarda sık görülür. Enfeksiyon daha sonra içme suyu vasıtasıyla sıklıkla ortaya çıkıyor “diyor Hinney.

İnsanlardaki klinik bulgular çok benzerdir. Kramp şeklinde karın ağrısı, bağırsaklarda gaz, açık renkli, yağlı pis kokulu dışkılama, diare, mide fonksiyon bozuklukları ile karakterizedir.

Giardia varlığının saptanması için parazitolojik açıdan dışkı muayenesi şarttır. Dışkıda enfeksiyonun durumuna bağlı parazit kisti veya trofozoit formu görülür. Kist formunun tespit edilmesi için lügol solüsyonu ve serum fizyolojikten yararlanılarak bir preparat hazırlanılır ve mikroskopta incelenir. Trofozoit formunun tespit edilmesi için ise bir boyama yapılır. Direkt floresan an­tikor (DFA) testi de tanı için kullanılabilir.

Bazı kedilerde giardia enfeksiyonu ile beraber coccidiosise sebep olan paraziter etkenlerin beraber seyrettiği görülmüştür. Bu hayvanlarda bağırsak direnci düşüktür. İshalle aşırı sıvı kaybedeceği için prognozu kötüdür. “Ağır ishal vakaları olan hayvanlar çok fazla sıvı kaybediyorlar, bu nedenle rehidrasyon diyare hastalıkları için en önemli terapi. Bu enfeksiyonların bir kısmı için ilaçlar mevcuttur ve coccidia durumunda profilaktik olarak alınabilir “, diyor Hinney.

Giardia tedavisinde insanlar ve hayvanlarda metranidazol etken maddeli antibiyotikler kullanılmaktadır. Fakat hamilelik durumunda kullanılması sakıncalıdır.

Paraziter hastalıklardan korunmanın birinci şartı hijyendir. İçme sularının düzenli olarak parazitolojik açıdan incelenmesi gerekir. Kedi ve köpeklerin rutin olarak iç parazit yönünden aşılanmaları şarttır.

Bir cevap yazın

Eposta adresiniz paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlidir.

Yorumu Gönder